Bönens lag

Lagar för högre medvetande – Bönens lag

Bön” är att kommunicera med Gud (högre källa, universell energi, hur du än vill kalla det…) Varje ord och varje tanke är faktiskt en bön.

Oro är en negativ bön. Den talar om för universum hur rädd du kanske känner dig. Den förstärker också din ”rädsla”-vibration och kan ge upphov till exakt det du fruktar.

Vi måste rikta våra tankar på ett positivt och fokuserat sätt.

Bönens lag är att be och tro. Tron är en aktiv ingrediens när det gäller att genomföra dina böner. I det ögonblick du har framfört din bön börjar du tacka universum för den. Var sedan beredd att ta emot det du har bett om. Din tro kommer att påskynda ankomsten av din önskan.

Ofta ber människor utan att verkligen förvänta sig att bönen ska uppfyllas, så de vidtar inga åtgärder. Vad de inte inser är att tron aktiverar ett svar från universum. Många människor ber om något, men är inte beredda att få det de bett om.

När du framför en bön ska du behålla visionen om perfektion. Om du ber om fred, föreställ dig och känn att freden kommer. Om du ber för någons helande, visualisera att personen är frisk och stark. Be alltid för det högsta goda så att allting kommer att hända. Bön är enkel, uppriktig, äkta och kommer från hjärtat.

Aktivera lagen om bön:

  • Be om
  • Lösgör dig från resultatet
  • Tacka universum för att det svarar.
  • Behåll din tro.
  • Var beredd på att bli beviljad.

Om du vill dra till dig något måste du be om det på rätt sätt och den gudomliga strömmen kommer att föra det till dig. Du måste vara säker på att du verkligen är redo för det.

Att be är att be. När du ber om något och du verkligen tror att det kommer att bli beviljat, ansluter sig din energi till den gudomliga strömmen och universum skickar ett svar. Den tro du har är det som anpassar din begäran till den universella strömmen.

Att be är att centrera dig själv i det strålande ljuset och projicera din klara gudomliga tanke in i Källans/Universums sinne. När dina tankevibrationer är i linje med den kosmiska tanken – det är att be. Den gudomliga strömmen måste svara dig och dra in dig i sig själv så att situationen rör sig och förändras. Att be på detta sätt är alltid att få ett svar från universum.


Se: De 36 universella andliga lagarna