Numerologi

Numerologi är en vetenskap som bygger på siffror och deras otroliga effekt på våra liv. Den tros ha studerats upp till 11 000 gånger. Siffror har funnits sedan tidernas begynnelse och föregår alla alfabeten.

Lär dig hur du beräknar dina nummer och deras betydelse: namnnummer, livsbanenummer, nummer för dolda tendenser, dagnummer, ta reda på vilka dina nummer är, deras betydelse och vad de betyder.

Din numerologi: betydelsen av dina nummerBetydelsen av ditt namn

LivsbanenummerLivsbanan nummer kompatibilitetJupiters magiska kvadrat

PITAGORAS var en av ”Numerologins fäder”, och det var för 2 400 år sedan. Han kunde tillämpa sina kunskaper och sin förståelse på praktiska områden för att tillgodose mänsklighetens behov. Pythagoras fick sin kunskap om siffror från Egypten och Främre Orienten. Vissa forskare har funnit bevis för att numerologi tillämpades i Egypten för 13 000 år sedan.

Numerologi är ett verktyg som används för att undersöka vårt eget väsen och för att få ljus på vår högsta potential på det fysiska, känslomässiga, mentala och andliga planet. Numerologin talar om vårt potentiella öde, våra naturliga talanger och hjälper oss att bättre förstå oss själva och andra. Den visar oss vilken väg vi måste ta i våra liv för att förverkliga denna potential och berättar också om en av de många orsakerna till att alla har olika egenskaper och karaktärsdrag.

Numerologi är studiet av siffror och deras otroliga effekt på våra liv. Numerologin skulle dock bättre kunna kallas ”vetenskapen om siffror”. Siffror har funnits sedan tidernas begynnelse och föregår alla alfabet.

Numerologin berättar om vårt potentiella öde, våra naturliga talanger och hjälper oss att bättre förstå oss själva och andra. Den visar oss vilken väg vi måste ta i våra liv för att förverkliga denna potential och berättar också om en av de många orsakerna till att vi alla har olika egenskaper och karaktärsdrag. Vi kan också se hur kompatibla vi är med andra människor enligt numerologin.

Varje nummer har en annan vibration och kan därför ge oss en bättre förståelse för vår egen väg och de omständigheter som omger vårt liv. Den kan leda oss till den karriär som passar bäst för varje person och ger oss möjlighet att bli mer medvetna om de talanger vi har och hur vi väljer att använda dem. Den talar också om vilken kompatibilitet vi har med andra, särskilt vem som skulle vara mest kompatibel som partner för dig. Den talar om hur du bäst kan hjälpa din familj och dina vänner, på grund av de siffror som styr deras liv.

Varje nummer påverkas av en annan planet i vårt solsystem. Varje bokstav i alfabetet vibrerar till en viss siffra, från 1 till 9, som också är längden på våra livscykler. Dessa nummer under vilka vi föddes, plus numren i våra namn, är de verktyg som vi har fått för att kunna uppfylla vårt uppdrag i livet och för att vi ska kunna bearbeta alla våra karmiska läxor. Varje tals vibrationskraft påverkar oss på både positiva och negativa sätt.

Betydelsen av symbolerna som omger de nio hela talen är kärnan i numerisk spådom. Tal är integrerade i många andra metoder för gudomlighet, t.ex. i tarot. Siffror kan representera stadier i utvecklingen av en process och kan vara nycklar till planeter, dagar, färger, kvaliteter, karaktärstyper och Tarotbilder.

Siffror uttrycks också i alfabetets bokstäver, så att ord och namn kan analyseras.

Numerologi ger insikt, visdom och förmåga att förstå oss själva och andra.

Betochdelsen av siffror i numerologi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90