De 36 universella andliga lagarna

Som med de flesta saker i livet måste vi följa vissa regler för att fungera effektivt i våra olika samhällen. På samma sätt får vi lära oss de andliga lagarna före vår fysiska manifestation, men tyvärr har människor valt att ignorera dem, många har helt enkelt glömt dem.

När vi följer de andliga lagarna och införlivar dem i vårt dagliga liv når vi en upplysningsnivå eller en högre frekvens och börjar minnas sanningen om oss själva och våra hjärtan öppnar sig för villkorslös kärlek, medkänsla, förståelse, förlåtelse och tacksamhet.

Det finns en känsla av helhet och rädsla eller negativitet transmuteras.

Genom att följa de andliga lagarna avslöjas gradvis ditt syfte för dig, dina intentioner och uppnåendet av det du önskar på din resa kommer att fylla dig med absolut frid och harmoni.

De 36 andliga lagarna är indelade i fyra kategorier:

Livets grundläggande lagar

 1. Som ovan så nedan
 2. Som inom så utan
 3. Lagen om begäran
 4. Lagen om attraktion
 5. Lagen om motstånd
 6. Lagen om spegling
 7. Lagen om projicering
 8. Lagen om fasthållande

Skapelsens lagar

 1. Lagen om uppmärksamhet
 2. Lagen om flöde
 3. Lagen om överflöd
 4. Lagen om klarhet
 5. Lagen om avsikt
 6. Lagen om välstånd
 7. Manifestationens lag
 8. Lagen om framgång

Lagarna för högre medvetande

Förhållande till andra tidigare och framtida liv

 1. Lagen om jämvikt och polaritet.
 2. Lagen om karma
 3. Reinkarnationens lag
 4. Lagen om ansvar
 5. Lagen om urskiljning
 6. Lagen om bekräftelse
 7. Bönens lag
 8. Meditationens lag
 9. Lagen om utmaning

Lagarna om hög frekvens

 1. Lagen om frekvens eller vibration
 2. Lagen om mirakel
 3. Lagen om helande
 4. Lagen om rening
 5. Lagen om perspektiv
 6. Lagen om tacksamhet
 7. Lagen om välsignelser
 8. Lagen om dekret
 9. Trons lag
 10. Nådens lag
 11. Lagen om ett