Dekretets lag

Lagar med hög frekvens – Law of Decree (lag om dekret)

När du initierar Law of Decree, anpassar sig universums makt bakom den.
Bekräftelser och böner upprepas. Dekret görs bara en gång.

Exempel på dekret:

  • Genom ett gudomligt dekret, i Guds namn, under nåd, åberopar jag den violetta flamman för att nu transmutera varje negativ tanke, tro, mönster, villkor, fasthållande eller förbund som jag någonsin har gjort. Det är gjort
  • I Guds namn och allt som är ljus, under nåd, förordnar jag att alla löften som gjorts i tidigare liv eller i detta liv, som inte tjänar den gudomliga planen på jorden, upphävs och frigörs. ”Så ska det vara.
  • Genom ett gudomligt dekret, i Guds namn, under nåd, kallar jag nu fram en ren vit pelare av vitt ljus för att föra fram den villkorslösa kärleken från Kristusmedvetandet till Jorden. ”Det är gjort.

Ett dekret är som att ställa ett krav på universum.


Se: De 36 universella andliga lagarna.