Enhetslagen

Lagar med hög frekvens – Law of One (Enhetens lag)

Den universella andliga lagen Ett handlar om att acceptera alla och allting som de är, utan att döma. Detta inkluderar även en själv.

På jorden upplever vi mörker och ljus. Detta är den dualitet som kommer från den fria vilja vi upplever på jorden. Bortom den femte dimensionen finns det bara Ljus. Var vi än befinner oss är allting perfekt. Dualiteten är bara en inlärningsupplevelse för att utvidga vårt Ljus.

När vi lever enligt den andliga lagen om ett skapar vi broar genom att söka det gemensamma i varandra. Precis som du blev inbjuden att vara här för denna inlärning på jorden, så är också djuren, insekterna, träden och växterna inbjudna att vara här. Alla lär sig och utvecklas. Du har rätt till ditt ”utrymme” på samma sätt som ett djur har rätt till sitt revir. (Om ditt kök är fullt av myror, prata först med det högre jaget eller myrornas själ och påminn dem om att detta är ditt revir. Du ber dem att flytta till en stock i trädgården eller till en säker plats utanför. Om de ignorerar två varningar berättar du för dem att du måste skicka tillbaka dem till Ljuset om de inte respekterar ditt område. Om de befinner sig utanför ditt hem har du inte rätt att döda dem).

Hedra träd och växter genom att med en tanke tala om för dem att du ska beskära dem. Agera med ofarlighet – alltid.

När du förstår den Enda lagen accepterar du din egen gudomlighet. Du börjar lyssna på din intuition och blir en medskapare i ditt eget liv.


Se: De 36 universella andliga lagarna