Karmalagen

Det högre medvetandets lagar – Karmalagen

Energierna av omtänksamhet, vänlighet och nåd betraktas som ”god karma”. När du sänder ut dessa energier kommer de att returneras till dig på samma sätt.

Hat, ilska och förbittring är skadliga energier. När du skickar ut dessa negativa energier kommer de också att återvända till dig i någon form.

Den universella andliga lagen om karma är ”som du ger så ska du få”, eller ”du skördar vad du sår”. Dåliga handlingar och tankar kommer tillbaka till dig, liksom vänliga och omtänksamma handlingar. I den mån du lever dessa kvaliteter kommer du att få en motsvarighet i ditt liv, vid någon tidpunkt. Karma registrerar och balanserar. Kärleksfulla tankar, känslor, handlingar och ord är ”krediter”. Negativa är ”debiteringar”. Universum kallar på dem när vi minst anar det.

Din familj är också din karma. Din själ väljer din familj innan du föds. Svåra familjeband kan vara en följd av olösta känslor eller situationer i ett tidigare liv. Den här gången väljer du den familjen eftersom din själ ville ha en ny möjlighet att lösa problemen. Detta erbjuder dig de lektioner som din själ behöver lära sig.

Genom att älska och stärka andra helar vi karmiska relationer.
De tankesätt du tar med dig in i det här livet är också din karma. Om du har ett tankesätt som säger att du inte är tillräckligt bra kommer den övertygelsen oundvikligen att dra till sig saker och människor i ditt liv som får dig att känna dig underlägsen eller svag.

Positiva övertygelser skapar god karma i ditt liv. Då händer det underbara saker. Du är ansvarig för ditt eget tankesätt, så ändra dina övertygelser om de inte tjänar dig på ett positivt sätt.

Din hälsa är din karma. Innan du inkarnerade valde du din familj, dina livsutmaningar och ditt uppdrag. Du valde också din kropp och dina genetiska anlag. Dina ögonblicksval av tankar och känslor kommer att påverka din vitalitet och hälsa. Detta är din karma.

Den totala balansen av din karma är känd som dina *Akashic Records, som är en nedtecknad historia av alla dina liv och livserfarenheter och lärdomar. Karma bärs med sig från en livstid till nästa. Vi kanske inte upplever konsekvenserna av våra handlingar förrän i ett senare liv. På grund av detta finns det ofta inget uppenbart och synligt samband mellan en handling och dess konsekvenser.

Ju högre vår vibration är, desto snabbare kommer karma tillbaka till oss. Vissa är föremål för ”omedelbar karma”. Om du känner att du aldrig får din vilja igenom kan du uppleva omedelbar karma. Detta innebär att allt du ger kommer tillbaka till dig, omedelbart. Det är ett tecken på att du utvecklas vidare eftersom din karmabalans hålls uppdaterad. Din själ tillåter inte längre att du ackumulerar skulder.

Nyckeln till karmalagen är ”skörda vad du sår”.

 

* Akasha Records
De flesta av världens kulturer, religioner och filosofer är överens om att Akasha Records existerar. Hinduerna tror på en universell substans som kallas ”akasha”, ur vilken de naturliga elementen vatten, eld, jord och luft skapades.

Akasha-uppteckningarna uppfattas som kollektiva minnen och historier av varje tanke, fysisk och emotionell vibration, ljud, större händelse, mindre incidenter och varje rörelse i evigheten. Akasha-uppteckningarna är hela historien om allt som någonsin har funnits och allt som någonsin kommer att finnas. De kan ses som en ”minnesbank” som innehåller detaljer om allt som händer i universum och information om varje ande och de många liv de har levt.


Se: De 36 universella andliga lagarna