Klarhetens lag

Skapelsens lagar – Klarhetens lag

När du är mycket tydlig med vad du vill ha får alla ditt budskap och reagerar därefter.
Brist på klarhet binder psykisk energi och håller dig i förvirring. Klarhet frigör dig att gå framåt och öppnar nya dörrar för möjligheter.

Det finns två sätt att aktivera lagen om klarhet. Om du känner dig ”vilse” och frustrerad och inte kan se vilken väg du ska gå, vänta tålmodigt så kommer vägen att bli klar för dig. Då kan du ta rätt beslut.

Det andra är att ta ett steg i vilken riktning som helst. Använd din intuition när du gör ditt drag.

Det är viktigt att du fattar beslutet att röra dig, oavsett hur skrämmande eller svårt det kan verka för dig.

Om du bestämmer dig för att inte fatta ett beslut har du redan fattat det.

Ordet ”beslut” kommer från det latinska ordet ”decedere”, som betyder ”avbryta”. Ett beslut avskärar andra möjligheter. Du måste då fokusera på den väg du har valt. Den snabbaste vägen är att fatta tydliga, positiva beslut och sedan genomföra dem. Klarhet öppnar dörren till framtiden.
Tala tydligt till universum om dina önskemål, behov och önskningar. Tydliga tankar och intentioner drar från universum det du behöver i ditt liv.

”Det oumbärliga första steget för att få det du vill ha ut av livet är detta: bestäm dig för vad du vill ha.” – Ben Stein


Se: De 36 universella andliga lagarna