Lagen om balans och polaritet

Det högre medvetandets lagar – Lagen om balans och polaritet

Den andliga lagen om balans och polaritet är också känd som lagen om symmetri.

I våra liv upplever vi en aspekt av livet, sedan är det tvärtom. Ju mer vi väljer att utforska den ena ytterligheten, desto längre bort från centrum rör vi oss. Då måste vi gå åt andra hållet för att förstå vad motsatsen är.

För att känna det vita måste vi känna det svarta; för att känna det positiva måste vi uppleva det negativa.

Om vi upplever ett liv med rikedomar måste vi uppleva motsatsen, som är fattigdom.

Om vi blir en tyrann i ett liv kommer vår själ att vilja att vi ska vara en kompensation och uppleva att vara ett ”offer”.

Vi har alla olösta aspekter inom oss och vårt mål är att integrera polariteterna så att vi kan leva i balans.

Vår själs mål är att uppleva polariteter – och sedan få balans.

Den maskulina energin är görande, tänkande, logisk, aggressiv, medan den feminina motsvarigheten är varande, skapande, intuitiv och passiv. Vår själs mål är att balansera dem internt så att vi kan lyssna på vår intuition och sedan agera därefter.

Vårt mål är att balansera alla aspekter av våra liv.


Se: De 36 universella andliga lagarna