Lagen om flöde

Skapelsens lagar – flödeslagen

Vi lever i ett universum som består av energi. Ingenting är statiskt. Allt rör sig och förändras. Lagen om flöde styr alla livets områden.

Om något är fullt kan inget nytt läggas in i det. Om du samlar på dig saker, vare sig det är pengar, kläder, smycken, idéer eller till och med hyser gammal förbittring, finns det inget utrymme för det nya och positiva att komma in. För att släppa in det nya i ditt liv måste du släppa det gamla. Om du håller fast vid gamla känslor fylls du av dessa gamla minnen som hindrar nya och lyckligare saker från att komma in. Så snart du kastar ut skräp ur ditt hus och ditt liv kommer flödeslagen att se till att något annat tar dess plats. Det är ditt val om du ersätter skräpet med mer skräp eller om du ändrar ditt medvetande för att attrahera något bättre. Om du har samma tankar och övertygelser kommer samma förhållanden att återkomma. Om du börjar göra förändringar, oavsett hur små eller obetydliga de kan verka, måste något annat automatiskt komma in.

Om du vill att något ska bli annorlunda, gör olika saker.

Så snart du släpper trosuppfattningar och minnen som inte längre behövs i ditt liv öppnar du dörren för att nya ska kunna komma in.

Enligt Feng Shui-teorier har varje del av ditt hem samband med en annan aspekt av ditt liv. Om du har skräp eller sopor i den del av ditt hus som har med berömmelse att göra, hindrar du den aspekten av ditt liv från att flöda. Olika platser relaterar till arbete, framgång, relationer, pengar osv. När du fysiskt rensar ut skräpet ur ditt hus börjar du bekräfta vad du vill ersätta det med.

Följ med flödet.

Vi får alla konstant vägledning, även om de flesta inte är medvetna om det. När vi ignorerar vår instinkt avvisar vi vår själs uppmuntran. När vi vet att något kommer att leda till problem och elände, men vi gör det ändå, motsätter vi oss budskapen från vårt högre jag. Vägledning kommer ofta i form av intuition och när vi hedrar den följer vi med strömmen i livets ström.


Se: De 36 universella andliga lagarna