Lagen om projicering

Den andliga lagen om projicering

Alla aspekter av oss själva reflekteras tillbaka till oss. Allt vi uppfattar utanför oss själva är en representation av något inom oss. Därför är allt vi ser utanför oss en ”projektion”.

Vi projicerar vår energi, både positiv och negativ, på andra människor och antar att den finns inom dem, och förnekar ofta att den finns inom oss.

Varje gång du säger orden ”du är” eller ”han är” eller ”hon är/han är” projicerar du något av dig själv på någon annan.

När vi antar att någon annan känner på samma sätt som vi gör är det en projektion. Till exempel är uttalanden som ”du måste känna dig hemskt ledsen” eller ”du måste vara så glad…” båda projektioner. Du lägger dina känslor på den andra personen.

Vi projicerar våra rädslor på världen. Det är bekvämare att föreställa sig att någon annan har de egenskaper som vi vill förneka finns inom oss själva.

När någon varnar dig för att en annan person är ond, se upp för den som varnade dig – tjuven tror att alla är onda.

Om du begraver din fientlighet och uttrycker den som passiv ilska kommer du att projicera fientlighet på din omgivning och inbilla dig att människor är aggressiva, vare sig de är det eller inte. Du kommer selektivt att föreställa dig arga eller hotfulla attityder där ingetdera är avsett eller uttryckt. De som projicerar sitt hat/ sin ilska/ sin vrede tror att alla är ute efter dem.

Vi projicerar vår osäkerhet och vår sexualitet på andra. Den person som är paranoid när det gäller andras moral projicerar sin egen underliggande omoral.

Den som misstänker att allt omkring honom eller henne lurar honom eller henne projicerar sitt inre bedrägeri. Som en konsekvens av detta kan han dra till sig fuskare i sitt liv.

Någon som anklagar sin partner för att vara otrogen projicerar sin egen bristande tilltro till förhållandet.

På den positiva sidan projicerar vi också våra graciösa, kraftfulla, vackra och lysande egenskaper på andra. Varje gång du tänker eller säger bra och positiva saker om människor projicerar du dina egna egenskaper på dig själv.

Vi projicerar vår kärlek på andra. En person som är snäll kommer att föreställa sig att alla runt omkring honom eller henne också är snälla, och kommer att dra till sig denna energi i sitt liv.
Att projicera sig själv på någon annan hindrar dig från att ta ansvar för dig själv. De flesta människor inser inte ens att det de säger egentligen finns inom dem själva. Det är en kraftfull form av förnekelse.


Se: De 36 universella andliga lagarna