Lagen om uppmärksamhet

Skapelsens lagar – Lagen om uppmärksamhet

Det du fokuserar på och ägnar uppmärksamhet åt kommer att manifestera sig.

”Energin flödar dit uppmärksamheten går”.

Den andliga lagen ser till att ett resultat manifesteras i exakt den procentandel som du ger din uppmärksamhet. Uppmärksamhet är fokus för dina tankar, ord och handlingar.

Liven skiljer sig åt beroende på individens förväntningar. Människor i liknande livssituationer kommer var och en att ha en annan bild av det förväntade resultatet. Därför kommer var och en av dem att skapa ett något annorlunda resultat, eftersom varje person skapar sin egen verklighet.

Det enda som hindrar dig från att manifestera dina drömmar, mål och önskningar är dina egna tvivel och rädslor. Titta på var du placerar dina tankar.

När vi vandrar på livets väg uppmanas vi att vara uppmärksamma på de viskningar, ledtrådar, tecken och symboler som universum presenterar för att vägleda oss på vår väg. Om du uppmärksammar en rädsla eller oro ger du den energi och för den in i skapandet.

Att föreställa sig de värsta scenarierna i ditt sinne eller att ständigt tala med andra om dina rädslor är kraftfulla sätt att locka in rädslan i ditt liv.

Kom ihåg att det positiva har en starkare laddning än det negativa.
När du håller det positiva i fokus får du dina drömmar, mål och önskningar att gå i uppfyllelse. När du har visionen och gör det nödvändiga arbetet är framgången garanterad. Fokusera på det du vill ha och du kommer att få det.

”Var försiktig med vad du önskar dig, för du kan få det.”


Se: De 36 universella andliga lagarna