Lagen om urskiljning

Det högre medvetandets lagar – Lagen om urskiljning och diskriminering.

Ju mer utvecklade våra själar är, desto mer förväntas vi diskriminera och urskilja, och naturligtvis testar universum oss i detta avseende under hela våra liv.

Om någon ger dig vägledning, berättar något för dig, träffar en ny person eller erbjuder dig ett jobb, kontrollera inåt om det känns rätt för dig eller inte.

När vi arbetar med universums krafter måste vi alltid använda diskriminering och urskiljningsförmåga. Om något intryck eller någon känsla inte känns rätt är det upp till dig att lyssna på din intuition, vara urskiljande och sedan fatta rätt beslut.

Vår intuition (eller magkänsla) talar om för oss om någon är ärlig eller inte. Ofta ignorerar vi den eftersom vårt logiska sinne argumenterar emot den eller för att vi inte vill tro på den. Vi åsidosätter och ignorerar vår intuition. Om vi inte är urskiljande kommer vi att bära den resulterande karman.

Det är vårt ansvar att urskilja i våra liv.

”Din instinkt är din inre kompass.”
– Oprah


Se: De 36 universella andliga lagarna