Lagen om utmaning

Lagar för högre medvetande – Lagen om utmaning

Den andliga lagen om trots är till för vårt eget skydd.

Det är också här som urskiljning och ansvar kommer in i bilden. Vi får inte acceptera allt vi ser, hör eller tror. Vårt mål är att urskilja vad som är rätt för oss och att utmana det vi känner att det inte är rätt för oss.

Vi har rätt att fråga en annan person om deras avsikt, deras identitet och all relevant information som vi anser vara nödvändig när vi möter någon eller något nytt.

Du är här på jorden på ett andligt sökande. På detta dualitetsplan finns mörker och ljus, negativt och positivt. För allt som finns i ljuset finns det en motsvarighet i mörkret. Din uppgift är att skilja mellan gott och ont, att utmana när du är osäker och att göra ditt ”ljus” så starkt att mörkret inte kan påverka dig. Vanligtvis kommer din egen urskiljningsförmåga att tala om för dig om något eller någon är god eller ond. När du är osäker, utmana alltid.

”Utmaningar är det som gör livet intressant; att övervinna dem är det som gör livet meningsfullt.
-Joshua J. Marine


Se: De 36 universella andliga lagarna