Manifestationens lag

Skapelsens lagar – Manifestationens lag

Du har manifesterat allt i ditt liv. Allting i universum har en egen energetisk frekvens och sänder på den eteriska nivån. Din uppgift är att ställa in dig själv på vibrationsfrekvensen för den vision du söker. Detta kommer att göra det möjligt för dig att få tillgång till den information som du behöver föra in i ditt liv.

Dina ständiga tankar sänder ut störningar som hindrar dig från att ställa in dig på den frekvens du behöver för att kunna attrahera den. Se till att du vet exakt vad du vill ha, annars kan du få något annat än det du önskade.

Klarhet är nyckeln till manifestation. Var stilla, tydlig och exakt.

Om du vill attrahera en öppenhjärtad, rolig och lättsam vän måste du utveckla dessa önskade egenskaper hos dig själv.

Förmågan att manifestera är extremt kraftfull så det är viktigt att du endast manifesterar för det högsta bästa. Så snart du har klarhet kan du tydligt föreställa dig det du vill ha. Visualisering är ett viktigt inslag. Du måste ha en absolut tro på att din avsikt kommer att bli sann.

Om du har svårt att få klarhet kan du skriva ner exakt vad du önskar. Om du vill ha en partner, skriv ner exakt vilka egenskaper du vill att han eller hon ska ha … och kom ihåg att ha samma egenskaper inom dig själv i gengäld.

Om du vill manifestera en bil, skriv ner exakt vad du behöver. Föreställ dig den, visualisera den och se sedan till att du sänder ut de rätta vibrationerna som matchar bilens vibration. Fokusera på de högre kvaliteterna hos det du manifesterar.

Stegen i manifestationen:

  • Var stilla och lyssna på din vägledning.
  • Var mycket tydlig och exakt om vad du vill ha.
  • Slappna av och visualisera att du får det.
  • Anpassa din vibration till det du vill manifestera.
  • Ha fullständig tillit till att det är på väg till dig.
  • Vidta de nödvändiga åtgärderna.

”Du är en levande magnet. Det du attraherar in i ditt liv är i harmoni med dina dominerande tankar.” – Brian Tracy


Se: De 36 universella andliga lagarna