Meditationens lag

Lagar för högre medvetande – Meditationens lag

Meditationslagen uppmuntrar oss att ansluta oss till vårt inre jag och vår ande.
Meditation är i allmänhet en subjektiv och personlig upplevelse. Termen kan avse både processen att uppnå detta tillstånd och själva tillståndet. Ordet ”meditation” betyder många saker beroende på sammanhanget i vilket det används.

Målet och avsikten med meditationen är att tysta ”apornas prat” tillräckligt länge för att Gud (högre källa, universum etc.) ska kunna leverera frön av vägledning och visdom. I dessa tysta och stilla stunder är vi öppna för inspiration och svar på våra frågor. Under meditationen har vi möjlighet att utforska de resurser som finns tillgängliga för oss. Det är här som vi finner vårt sanna (autentiska) jag. Meditation gör det möjligt för vårt gudomliga jag att expandera.

Det finns hundratals specifika typer av meditation. Människor utövar meditation av många skäl inom ramen för sin kultur. Meditation är en del av många religioner och har praktiserats sedan urminnes tider, särskilt av munkar. Fler och fler läkare ordinerar meditation som ett sätt att sänka blodtrycket, förbättra motionsprestanda hos personer med angina, hjälpa personer med astma att andas bättre, lindra sömnlöshet och allmänt slappna av från vardagslivets stress. Meditation är ett säkert och enkelt sätt att balansera en persons fysiska, känslomässiga och mentala tillstånd.

Det är enkelt, men kan vara till nytta för alla.

Användningen av meditation för helande är inte ny. Meditativa tekniker är en produkt av olika kulturer och folk runt om i världen. Den har slagit rot i traditionerna i världens stora religioner. Faktum är att praktiskt taget alla religiösa grupper praktiserar meditation i en eller annan form. Meditationens värde för att lindra lidande och främja läkning har varit känt och praktiserats i tusentals år.


Se: De 36 universella andliga lagarna