Nådens lag

Lagar med hög frekvens – nådens lag

Nåd är en gudomlig dispens av barmhärtighet. Den löser upp karma, skapar mirakel och kan förändra materia.

Vår själ har accepterat möjligheten att inkarnera på den här planeten för att lära sig och uppleva känslor och en fysisk kropp. Vi kan åberopa den universella andliga lagen om nåd för att transmutera våra skulder, förändra känslomässiga känslor, läka relationer och den fysiska kroppen, men vi måste vara beredda att ta emot den. Vi skapar alla våra situationer med vårt medvetande och vi måste lära oss läxan/läxorna innan vi ber om nåd, vi kan erbjuda nåd till andra genom vår medkänsla, barmhärtighet, empati, förlåtelse och villkorslösa kärlek. Varje gång vi öppnar våra hjärtan för en annan får vi också ett flöde av gudomlig kärlek. Medkänsla, empati, barmhärtighet, villkorslös kärlek och förlåtelse är gudomliga egenskaper som ger nåd. Varje gång du öppnar ditt hjärta med medkänsla ger den kärlek som utgår från dig nåd till en annan person. En attitydförändring kan äga rum eller befrielsen av en djupt rotad rädsla eller till och med ett fysiskt helande. Ju mer nåd vi ger, desto mer får vi i gengäld.

Förlåtelse är en annan gudomlig egenskap som löser upp och transmuterar negativa blockeringar. Detta resulterar i känslomässig, attitydmässig och fysisk läkning som äger rum för både den som ger och den som tar emot. Nåd gör det möjligt för helande att ske eftersom kärlekens högfrekventa vibrationer transmuterar de lägre vibrationerna av smärta och rädsla.

Vi skapar karma genom våra attityder. Alla dåliga känslor och dispyter är de karmiska konsekvenserna av själviska attityder. När du är redo att vara förstående och medkännande eller är redo att förlåta, leder änglarna dig till någon eller en situation som kan hjälpa dig att frigöra din karma.

Änglarna arbetar med nåd och viskar ständigt till oss att tänka, göra eller säga det som löser upp vår negativa karma.

De försöker hjälpa oss att förlåta våra synder och lösa upp en ackumulering av karmisk skuld.

Ju mer du öppnar ditt hjärta för att välkomna främlingar, släppa ilska, ta hand om sjuka och senila, hungriga och hemlösa, desto mer nåd hälls ut på planeten. Varje gång du ber för någon annan eller hjälper någon med kärlek blir planeten mer fylld av gudomligt ljus.

Den universella andliga lagen om nåd är gudomlig barmhärtighet som befriar människor.


Se: De 36 universella andliga lagarna