Perspektivets lag

Högfrekvenslagar – perspektivets lag

Tiden är inte linjär. Ditt sinnestillstånd förändrar din tidsuppfattning. Om du är olycklig eller uttråkad saktar tiden ner. Om du är rädd verkar tiden stå stilla. När du känner dig glad, upphetsad och intresserad verkar tiden gå snabbt. Ju lägre vår frekvens är, desto långsammare är vår tidsuppfattning. Människor som deltar i aktiviteter med hög vibration finner att tiden går snabbt.

Tiden kan överskridas. Människor med vissa psykiska förmågor kan koppla in sig på tidigare liv eller på framtiden. Olika medier passar olika tider. I drömmar förflyttar vi oss ofta till en annan tidsmässig verklighet.

Storleken beror också på uppfattningen. När vi är barn verkar allting mycket större än när vi är vuxna. Ett problem som verkar enormt och oöverstigligt mitt i natten verkar ofta vara ganska hanterbart i morgonljuset. Utmaningen är densamma, men ditt perspektiv har förändrats.

Den person som har psykisk syn och som ser älvor, alver och andra andliga varelser uppfattar en mer utvidgad version av universum än en person vars tredje öga är stängt.

Den som hemsöks av negativa entiteter har en helt annan förståelse än den som är i kontakt med änglar, andliga guider och ljusvarelser.

Varje person hanterar sina utmaningar på olika sätt beroende på sin medvetandenivå. Allt beror på ditt perspektiv. Det finns inget omdöme – det finns bara medvetenhet om att alla har en annan verklighet. Om du dömer något eller någon är det dags att ompröva ditt perspektiv.

Mänskligheten som tid bedömer självmord. De fördömer det som ”ont” eller ”svagt”. På Kristi väg uppfattas det som att någon längtar efter mer kärlek eller svarar på kallelsen att gå hem. Tortyr kan uppfattas som ”ond” eller som en önskan att lära sig medkänsla. Sex kan uppfattas som ”omoraliskt”, eller som en längtan efter att uttrycka kärlek. Krig är ”fruktansvärt”, eller en möjlighet att finna mod och styrka. Den ”hemska” personen kan ses som ett ”hot”, eller som någon som lär dig lektioner. Någon som ”trycker på dina knappar” tjänar dig genom att dra din uppmärksamhet till olösta känslor. Den påminner dig om dina egna tvivel. Den person som trycker på miljontals människors knappar (t.ex. Hitler) tjänar till att ge lärdomar till alla berörda.

Varje person har en mänsklig aspekt som bara döljer hans gudomliga perfektion. Vi kommer att fortsätta att kämpa tills vi ser den gudomliga lågan i allting, inklusive människor.


Se: De 36 universella andliga lagarna