Trons lag

Lagar med hög frekvens – troslagen

Tro är en egenskap av så hög frekvens att den överskrider de lägre lagarna och gör det omöjliga möjligt. Tron gör det möjligt för mirakel att ske.

Den universella andliga lagen om tro är enkel. Om du har total tro på ett resultat kommer det att ske. I den mån du tvivlar tillåter du en absolut, underförstådd och total tillit till det gudomliga, och du vet att det som är till största möjliga nytta kommer att hända. Tron tar bort rädslan.

Tro innebär att ständigt lyssna till din inre vägledning och intuition.

Blind tro” innebär att man ger bort sin tillit utan att ha en grund för den. Blind tro är bara hopp.

Förtroende är tro på självet. Om du har en grund av självkänsla och mod kommer du att vara en avslappnad och lättsam person. Ingen kan underminera dig eftersom du kommer att lita på din egen förmåga och andra kommer intuitivt att lita på dig.

Tro är grunden för framgång, manifestation, bön och dekret. När du har tro på en vision måste den lyckas.

Tron är den största kraft som finns.


Se: De 36 universella andliga lagarna