Välsignelsens lag

Högfrekvenslagar – lagen om välsignelser

När du välsignar någon åberopar du den universella andliga lagen om välsignelser och riktar gudomlig energi mot dem. När detta görs med genuin avsikt överförs en stråle av gudomligt vitt ljus till den person du välsignar. Genom att höja handen i riktning mot den person du vill välsigna riktas välsignelsen mot denne.

Välsignelse är början på positiv energi. När du säger ”välsigna dig” till någon när han eller hon nyser önskar du gudomlig energi till honom eller henne så att han eller hon blir frisk.

Välsigna

  • Välsigna ditt arbete så kommer det att öka och fyllas med glädje.
  • Välsigna människorna i din omgivning och de kommer att bli glada och nöjda.
  • Välsigna dina växter och de kommer att växa rikligt.
  • Välsigna ditt hem så att det blir en plats av frid.
  • Välsigna din kropp så att den blir ett vackert tempel för din ande.

Du kan be om välsignelser för andra och för dig själv. Välsigna alla och fyll dem med gudomlig energi och du själv kommer att vara öppen för universums välsignelser.


Se: De 36 universella andliga lagarna