Betydelsen av Ängelnummer 118

Talet 118 består av kvaliteterna och egenskaperna hos talet 1, karmiska mästaren 11 och talet 8. Talet 1 ger optimism, prestationer, ny början, motivation och framsteg, start av nya projekt, självledarskap och självsäkerhet, initiativförmåga, instinkt och intuition. Talet 11 resonerar med andlig upplysning och karma, och berättar för oss att en koppling till vårt högre jag är att veta, leva och tjäna vårt livs syfte och själsuppdrag. Talet 8 ger dig vibrationer av att manifestera rikedom och överflöd, självförtroende, urskiljningsförmåga och gott omdöme, prestation, ge och ta emot, inre visdom och att tjäna mänskligheten. Talet 8 är också talet för karma, den universella andliga lagen om orsak och verkan.

Änglanummer 118 är ett meddelande om uppmuntran och stöd från dina änglar. De uppmuntrar dig att bara tänka positiva tankar om de monetära och materiella aspekterna av ditt liv så att du kan manifestera välstånd och överflöd. Du skapar din egen verklighet så när du har höga förväntningar och upprätthåller en positiv attityd hjälper änglarna och de universella energierna dig att manifestera dina högsta ideal och att nå framgång i vad du än sätter dina intentioner och ansträngningar mot. Änglarna vill att du ska veta att positiva saker manifesteras runt omkring dig i snabb takt.

Ängeltalet 118 antyder också att du är nära slutet av en cykel eller fas i ditt liv, och änglarna vill att du ska inse att nya positiva möjligheter kommer att dyka upp för dig i sinom tid. Var inte rädd för brist eller förlust eftersom slutet på en situation eller cykel betecknar början på en annan. Dina änglar ber dig att inte stressa över nuvarande omständigheter, eftersom ”bättre” är ditt livs väg. Änglarna ber dig att ha tro och tillit till dem och till dig själv.

Änglanummer 118 berättar också att om du funderar på att starta (eller utöka) en andlig praktik, karriär och/eller yrke, är det nu den mest gynnsamma tiden att göra det. Ha tillit till att universum kommer att hjälpa dig med eventuella problem som kan uppstå, och lyssna på änglarnas vägledning när det gäller nästa steg att ta. Lita på att du har alla de färdigheter, talanger och förmågor inom dig som du kommer att behöva för att tjäna din själs syfte och uppfylla ditt andliga öde. Förvänta dig framgång på alla nivåer.

Talet 118 är också relaterat till talet 1 (1+1+8=10, 1+0=1) och ängeln nummer 1.