Betydelsen av Ängelnummer 142

Ängelnummer 142 är en sammanställning av vibrationerna och egenskaperna hos nummer 1, energierna hos nummer 4 och kvaliteterna hos nummer 2. Talet 1 främjar ny början, ambition och motivation, ansträngning och framsteg samt viljestyrka, självledarskap och självsäkerhet. Nummer 1 har också att göra med att skapa vår egen verklighet med våra tankar, övertygelser och handlingar. Nummer 4 resonerar med att arbeta stadigt mot mål och strävanden, sanning och integritet, praktiska saker, system och ordning, att lägga en solid grund, entusiasm i kombination med beslutsamhet. Talet 4 är också i samklang med ärkeänglarnas energier. Nummer 2 bär vibrationerna av dualitet och sökandet efter balans, partnerskap och relationer, diplomati och anpassningsförmåga, känslighet och osjälviskhet. Nummer 2 resonerar också med tro och tillit och sitt gudomliga livssyfte och själsuppdrag.

Änglatalet 142 antyder att om du går igenom en svår situation just nu vill dina änglar att du ska veta att allt kommer att ordna sig för ditt högsta bästa, så behåll tron och förtroendet och förvänta dig goda resultat.

Ängelnummer 142 påminner dig om att du kan be dina änglar om ytterligare hjälp och stöd i ett långsiktigt projekt eller ett nytt företag som du överväger att starta. Var medveten om de möjligheter som presenterar sig i ditt liv och lita på att de sker av en god anledning. Ta dessa möjligheter med självförtroende och tro på att de är till för ditt bästa och kommer att hjälpa dig att nå långsiktig framgång.

Änglanummer 142 tyder på att du genom att använda positiva affirmationer och hålla optimistiska tankar och intentioner har hjälpt dig att ha en tydlig kontakt med dina änglar och änglarnas rike. Ha tro och lita på att dina änglar har hört dig och omger dig med kärlek, ljus och stöd.

Ängel nummer 142 ber dig att ha tro, tillit och hopp, eftersom det finns något positivt och nytt på horisonten som du ännu inte kan se.

Talet 142 är relaterat till talet 7 (1+4+2=7) och ängeln 7.