Betydelsen av Ängelnummer 189

Talet 189 är en blandning av energierna i talet 1, vibrationerna i talet 8 och attributen i talet 9.

  • Siffran 1 bidrar med vibrationer av skapande, ny början, ambition och viljestyrka, motivation, insikt och initiativ, inspiration och intuition. Talet 1 uppmuntrar oss att kliva ut ur våra komfortzoner och påminner oss om att vi skapar vår egen verklighet med våra övertygelser, tankar och handlingar.
  • Talet 8 har inflytande på tålamod, praktiskhet och pålitlighet, inre visdom, personlig auktoritet, materiell framgång, manifestation av rikedom och överflöd samt karma, den universella andliga lagen om orsak och verkan.
  • Talet 9 är i samklang med de universella andliga lagarnas egenskaper, att leda livet som ett positivt exempel för andra, medkänsla, välvilja och generositet, service till mänskligheten och ljusarbete. Talet 9 har också samband med slut, slutsatser och avslut.

Änglatalet 189 är ett budskap från dina änglar om att du ska ha tillit och förtroende för att dina ekonomiska behov uppfylls när du strävar efter ditt gudomliga livssyfte.

Ängelnummer 189 uppmuntrar dig att börja en ny fas i ditt liv där du tjänar andra och mänskligheten som en ljusarbetare. Din positiva attityd och dina affirmationer om ditt gudomliga livssyfte kommer att ge dig möjlighet att tjäna som din själ dikterar. Låt välsignelserna komma in i ditt liv och använd dem till din och andras fördel. Genom att tjäna din själs syfte manifesterar du automatiskt ”gott” på alla nivåer.

Dina medfödda färdigheter och talanger behövs i världen, och det är dags att leva dina passioner och ditt syfte fullt ut. Dina änglar stöder dig och omger dig med kärlek och uppmuntran. Nu är den mest gynnsamma tiden för att söka ett nytt jobb eller byta karriär eller yrke. Det är dags att släppa det gamla så att du kan arbeta från ditt hjärta och göra något du älskar och tjäna en inkomst i processen. Fråga dig själv ”vad är min passion och mitt syfte?

Talet 189 är relaterat till talet 9 (1+8+9=18, 1+8=9) och till ängeln 9.