Betydelsen av Ängelnummer 238

Talet 238 är en blandning av egenskaperna hos talet 2, energierna hos talet 3 och vibrationerna hos talet 8.

Nummer 2 tillför sina energier av diplomati och samarbete, hänsyn till andra, strävan efter balans och harmoni, partnerskap och relationer, hängivenhet och osjälviskhet, tro och tillit samt sitt livssyfte och själsuppdrag.

Talet 3 är i resonans med energi, tillväxt, expansion och principerna om ökning, spontanitet, självuttryck, uppmuntran och hjälp, talang och färdigheter, ”tro, hopp och välgörenhet”. Talet 3 relaterar också till de uppstigna mästarna, vilket indikerar att de finns runt omkring dig och hjälper till när de kallas på. De uppstigna mästarna hjälper dig att fokusera på den gudomliga gnistan inom dig och andra och hjälper dig att manifestera dina önskningar.

Talet 8 är förenat med personlig makt och auktoritet, inre visdom, sanning och integritet, urskiljningsförmåga och gott omdöme, pålitlighet och självförsörjning, manifestering av rikedom och överflöd samt karma, den universella andliga lagen om orsak och verkan.

Änglanummer 238 är ett meddelande från dina änglar och de Uppstigna Mästarna om att överflöd och välstånd manifesteras i ditt liv. Behåll ett positivt sinnestillstånd och var optimistisk när det gäller de finansiella och monetära aspekterna av ditt liv, så kommer ditt flöde av överflöd att fortsätta. Kom ihåg att ju mer du har, desto mer har du att dela med dig.

Änglatalet 238 är ett budskap om att dina böner och önskemål om ökad inkomst, rikedom och överflöd har hörts och besvaras av änglarna, de Uppstigna Mästarna och de universella energierna. Var inte rädd för ”brist” eller ”förlust” i ditt liv. Lita på att ”mer” är på väg i ditt liv, och kom ihåg att använda detta ”extra” klokt och dela ditt överflöd med andra.

Du kan förverkliga dina drömmar snabbare genom att vara uppmärksam på dina tankar, känslor, visioner, intuitiva budskap och upprepade ord.

Talet 238 är relaterat till talet 4 (2+3+8=13, 1+3=4) och till ängeln nummer 4.