Betydelsen av Ängelnummer 338

Talet 338 är en sammanställning av energierna i talet 3 som uppträder två gånger, vilket förstärker dess egenskaper och är i resonans med Mästarnummer 33, och med egenskaperna i talet 8.

Talet 3 är relaterat till optimism och glädje, inspiration och kreativitet, självuttryck och kommunikation, fantasi och intelligens, sällskap och samhälle, energi, tillväxt och expansion samt principerna för ökning, spontanitet, uppmuntran och hjälp, talang och färdigheter. Talet 3 är också de uppstigna mästarnas tal.

Mästarnummer 33 symboliserar principen om vägledning, medkänsla, välsignelser, mästarnas mästare, martyrskap, inspiration, ärlighet, disciplin, tapperhet, mod och mänsklighetens andliga upphöjning.

Talet 8 är relaterat till manifestationen av positivt överflöd, affärs- och materialkunskap, personlig makt och auktoritet, önskan om fred och kärlek till mänskligheten och världsomvandling, urskiljningsförmåga och gott omdöme, att ge och ta emot, den universella andliga lagen om orsak och verkan (Lagen om Karma) och begreppet Karma.

Ängla nummer 338 är ett lyckosamt budskap om positivt överflöd och välstånd. Änglarna och de Uppstigna Mästarna hjälper dig att vara öppen och mottaglig för flödet av oändligt universellt överflöd. Vet att du förtjänar ditt ”goda” – men du måste vara öppen för att ta emot det enligt lagen om ”ge och ta”. Använd ditt ”överflöd” på ett bra sätt och kom ihåg att ju mer du har, desto mer har du att dela med dig av till andra, så att flödet av positiva energier och överflöd fortsätter.

Änglanummer 338 är ett budskap om att du ska tro på änglarnas och mästarnas kraft eftersom de ser till att du får dina andliga och karmiska belöningar. Välstånd kommer att komma in i ditt liv på många olika sätt, en del av dem mycket oväntade.

Änglarna betonar att du bör observera dina tankar just nu eftersom du kommer att manifestera dem till verklighet. Se till att du bara tänker positiva och upplyftande tankar, snarare än negativa tankar eller förväntningar. Du får det du förväntar dig, så se till att du alltid utstrålar positiv energi.

Talet 338 är relaterat till talet 5 (3+3+8=14, 1+4=5) och till ängeln nummer 5.