Betydelsen av Ängelnummer 387

Talet 387 är en sammanställning av egenskaperna och energierna hos talet 3, vibrationerna hos talet 8 och influenserna hos talet 7.

Talet 3 är förenat med optimism och entusiasm, kommunikation och självuttryck, kreativitet, manifestation, personlig expansion, uppmuntran, hjälp och naturliga talanger och förmågor. Talet 3 relaterar också till de uppstigna mästarna.

Talet 8 tillför vibrationer av manifesterad rikedom och överflöd, självförtroende och personlig auktoritet, urskiljningsförmåga, prestation, ge och ta emot, inre visdom och service till mänskligheten. Talet 8 är också talet för karma – den universella andliga lagen om orsak och verkan.

Talet 7 vibrerar med mystiska influenser som andligt uppvaknande, utveckling och upplysning, inre kunskap och förståelse för andra, värdighet och förfining, uthållighet i syfte och lycka, och dess psykiska förmågor och andliga livssyfte.

Änglanummer 387 ger ett budskap från änglarna om att du bör fokusera på din andliga väg och följa de metoder och intressen som vädjar till din själ. Du har lärt dig att framgångsrikt kanalisera och tolka gudomlig vägledning och har införlivat den i dina dagliga handlingar och livsstilsval. Dina änglar uppmuntrar dig att fortsätta det goda arbete du har gjort och litar på att du kommer att ha allt du behöver för att upprätthålla och stödja dig längs din själsliga resa. När du fullföljer och tjänar ditt livs syfte kommer du att manifestera en riklig tillgång för att ta hand om dina materiella önskemål och behov.

Tillbringa tid i ensamhet på en plats med naturligt lugn och ro, eftersom detta lugnar och rensar sinnet, stärker kroppen och lugnar själen. Be naturens änglar (elementarvarelser) att rensa din kropp och aura från all stress och/eller gifter som du kan ha absorberat. Meditation och böner förstärks av naturens kraft.

Ängelnumret 387 kan också vara ett budskap om att om du vill starta (eller utöka) en andligt baserad praktik, ett yrke och/eller en karriär, kommer dina intentioner och önskningar att bli sanna.

Nummer 387 är relaterat till nummer 9 (3+8+7=18, 1+8=9) och ängelnumret 9.