Betydelsen av Ängelnummer 391

Talet 391 är en blandning av vibrationer och energier från talet 3, talet 9 och talet 1.

Talet 3 är förenat med tillväxt och expansion, optimism och entusiasm, kreativitet, självuttryck och kommunikation, uppmuntran och hjälp. Talet 3 resonerar också med de Uppstigna Mästarnas energier, som hjälper dig att fokusera på den gudomliga gnistan i dig själv och andra och hjälper dig att manifestera dina önskningar.

Talet 9 är relaterat till ljusarbete och humanitärt arbete, service till andra, ledarskap och att leda andra genom positiva exempel, inre visdom, andligt uppvaknande och de universella andliga lagarna. Talet 9 relaterar också till den andliga lagen om karma och till slut och slutsatser.

Nummer 1 uppmuntrar oss att gå framåt i den riktning vi valt och påminner oss om att vi skapar vår egen verklighet med våra tankar, övertygelser och handlingar. Nummer 1 ger oss egenskaper som ambition, motivation och framsteg, insikt och inspiration, kreativitet och ny början, självledarskap och självsäkerhet, förverkligande och prestation.

Änglanummer 391 är ett budskap om att förvänta dig nya möjligheter i ditt liv eftersom det kommer att leda dig till gynnsamma omständigheter och situationer. Lita på din intuition och följ den när varje möjlighet presenterar sig, i vetskap om att de dyker upp av viktiga karmiska skäl och är i direkt linje med ditt gudomliga livssyfte och ditt ljusarbetsuppdrag. Dina änglar stöder och uppmuntrar dig på din väg.

Ängel nummer 391 säger att du ska släppa taget om en situation i ditt liv som inte längre tjänar dig positivt. Låt det ”gamla” lämna ditt liv och håll inte fast vid situationer av vana eller rädsla. Det är mycket viktigt att du behåller en positiv inställning och har höga förväntningar på dig själv och din framtid. Våra tankar skapar våra upplevelser och vi skapar vår egen verklighet, så be dina änglar att hjälpa dig att bibehålla en positiv inställning. Låt inte några negativa aspekter hindra eller hålla dig tillbaka. Dina änglar och de Uppstigna Mästarna uppmuntrar och stöder dig, alltid.

Ett nytt förvärv eller köp är på väg in i ditt liv. En ny dörr har öppnats för dig som en produkt av dina tankar, och nu har du möjlighet att låta det ”gamla” försvinna när det ersätts av det ”nya”.

Talet 391 är relaterat till talet 4 (3+9+1=13, 1+3=4) och till ängeln 4.