Betydelsen av Ängelnummer 802

Nummer 802 är en kombination av energierna i nummer 8, influenserna i nummer 0 och kvaliteterna i nummer 2.

Talet 8 är förknippat med självförtroende, personlig makt och auktoritet, att ge och ta emot, sanning och integritet, praktiska egenskaper, pålitlighet och självtillit samt manifestation av positivt överflöd. Talet 8 har också samband med begreppet karma och den universella andliga lagen om karma.

Talet 0 bär på influenser från ”gudskraften” och universella energier, evighet, oändlighet, enhet, helhet, kontinuerliga cykler och flöden, startpunkt, potential och/eller val, och förstärker energierna och vibrationerna hos de tal som det förekommer tillsammans med. Talet 0 har samband med utvecklingen av personlig andlighet och andliga gåvor.

Nummer 2 har att göra med anpassningsförmåga, tro och tillit, service till andra, flexibilitet, balans och harmoni, diplomati och medling, mottaglighet och kärlek, partnerskap och relationer, förståelse, stöd och uppmuntran samt service till din själs uppdrag.

Änglatalet 802 ger ett meddelande från dina änglar om att alla dina ekonomiska och monetära behov kommer att uppfyllas i tid och på ett mirakulöst sätt. Släpp rädslan för hur du ska klara dig och ha tro och tillit till att dina änglar och de universella energierna kommer att säkerställa ditt framtida välstånd.

Änglatalet 802 är en indikation på att när en dörr öppnas i ditt liv, stängs en annan. Förvänta dig att ta emot många välsignelser och lita på din intuition och änglarnas vägledning för att leda dig till positivt överflöd på alla sätt. Använd din naturliga inre visdom och dina manifestationskunskaper för att förverkliga dina önskningar och gå vidare på din livsväg och tjäna din själs uppdrag med självförtroende och glädje.

Lita på dina egna känslor och din inre kunskap och agera därefter. Stå upp för det som är rätt för dig på ett kärleksfullt och beslutsamt sätt. Tvivla inte på dig själv. Lyssna på din intuition och agera utifrån det som vägleder dig. Håll dig centrerad, balanserad och i fred och vet att allt är i gudomlig rätt ordning och i gudomlig rätt tid.

Talet 802 är relaterat till talet 1 (8+0+2=10, 1+0=1) och till ängeln nummer 1.