Betydelsen av Ängelnummer 848

Talet 848 är en blandning av egenskaperna och influenserna hos talet 8 och talet 4, där talet 8 förekommer två gånger, vilket förstärker dess vibrationer.

Nummer 8 är relaterat till begreppet karma och den universella andliga lagen om karma, inre visdom, personlig makt och auktoritet, manifestation av materiellt överflöd, beslutsamhet, urskiljningsförmåga och omdöme, inre styrka, pålitlighet och självförtroende.

Talet 4 är talet för ansträngning och vilja, tålamod och uthållighet, realistiska värderingar, förmåga och stabilitet, service och hängivenhet, praktiskhet och ansvar, att bygga en solid grund och uppnå framgång och positiva resultat. Talet 4 relaterar också till ärkeänglarnas energier.

Änglarnas nummer 848 kan tyda på att en viktig fas i ditt liv är på väg att ta slut. Dina änglar vill att du ska veta att när saker och ting förändras i ditt liv guidar de dig mot nya möjligheter och situationer som bättre passar dina behov, önskemål och ditt gudomliga själssyfte. Dessa förändringar kan vara relaterade till en fråga eller situation som rör arbete/karriär/inkomst. Även om ekonomiskt/materiellt överflöd i ens liv ger komfort och trygghet, så fall inte i girighetens fällor i jakten på dina mål. Utvecklingen av visdom och självkännedom ger belöningar som går bortom det materiella och fysiska och som är mycket mer varaktiga och själsligt tillfredsställande.

Änglanummer 848 antyder att ditt välstånd är garanterat när du är öppen för att ta emot och acceptera änglarnas hjälp och vägledning. Ta emot dina välsignelser med tacksamhet och kom ihåg att ju mer du har, desto mer har du att dela med dig.

Lär dig att låta dina personliga värderingar och principer vara din vägledning och stå fast vid dina egna sanningar. Säg vad du säger, säg dina sanningar, balansera det förflutna, nuet och framtiden här och nu och känn till ditt livs uppdrag. Hedra det förflutna som din lärare och nuet som din inspiration.

Talet 848 är relaterat till talet 2 (8+4+8=20, 2+0=2) och till ängeln 2.