Upprepning av änglarnas nummer- 1 och 0

Upprepning av ängeltal – 1 och 0 (0011, 1100, 1010, 0101, 101, etc.)

Universum och dina änglar ber dig att ändra dina tankemönster, övertygelser och/eller tankesätt. Var medveten om att lösningen eller svaret finns i dina egna tankar. Du måste upprätthålla ett positivt sinnestillstånd för att kunna höra dina änglar tydligt. Be änglarna att vägleda riktningen på dina tankar och stödja dig under denna övergång. Var uppmärksam på deras vägledning och se efter tecknen.

De återkommande 1:orna och 0:orna säger att du tar emot gudomlig vägledning genom dina tankar, idéer och klar-vetskap (att du vet fakta utan att veta hur du fick informationen). Budskapet är att förbli positiv till de budskap du får och agera på dem till din egen fördel. Endast du och dina änglar vet verkligen vad som är rätt för dig, så lyssna på din egen intuition och inre kunskap. Dina änglar kommer att plantera tankar och idéer i ditt sinne för att vägleda dig.

Budskapet i talet 100 är att påminna dig om att hålla dina tankar helt i linje med det gudomliga. Låt inte negativa känslor eller tankar avskräcka dig från din andliga väg. Dina positiva tankar och handlingar gör stor skillnad i ditt dagliga liv, och du ombeds att hålla ansiktet mot ljuset.

Se även: