Upprepning av änglarnas nummer – 1 och 3

Upprepning av ängla nummer – 1 och 3 (1133, 1131, 3131, 3311, etc.)

Talet 3 kan beteckna närvaron av en gudinna, särskilt när 3 följer på en 1 som i talet 13. Detta beror på att 13 relaterar till det årliga antalet måncykler, och månen förknippas med feminin andlighet.

Kombinationen av 1 och 3 ber dig att överlämna dina mål och önskningar till anden och be om vägledning om vad som kommer att manifesteras i ditt liv. Universum är medvetet om var du befinner dig i ditt liv och vill hjälpa och bistå dig på vägen. Be dina änglar att vägleda dig om vad som ska manifesteras för dig.

Siffrorna 1 och 3 indikerar att de Uppstigna Mästarna arbetar med dig i dina tankeprocesser för att du ska kunna göra de högsta och klokaste valen. De skickar dig positiv och upplyftande energi för att du inte ska känna dig modlös. De sänder också uppmuntran och uppmuntran för att hålla dig fokuserad på dina sanna själsmål så att du kan lyckas med ditt livssyfte och med livet i allmänhet.

Dessutom kan de Uppstigna Mästarna erbjuda dig råd, vägledning och förslag om ditt livssyfte om du ifrågasätter din nuvarande väg. Om du är osäker på ditt nästa steg eller vilken åtgärd du ska vidta, be särskilt de Uppstigna Mästarna om hjälp. Lyssna på din intuition och vidta bekräftande åtgärder i den riktningen.

Se även: