Upprepning av änglarnas nummer – 1 och 6

Upprepning av änglarnas nummer – 1 och 6 (1166, 1161, 6161, 6611, 661, etc.)

Kombinationen 1 och 6 är ett budskap från dina änglar om att hålla dina tankar ”himmelska” och positiva och att släppa materiella frågor eller bekymmer. Dina änglar kommer att presentera dig nya sätt och möjligheter att tillgodose dina behov. Fokus ligger på känslor, familjefrågor, familjemiljö och dig som person. Nya energier kommer in i ditt liv som leder till förnyad entusiasm. Änglarna skickar dig positiv energi och balans så att du kan hålla dig fokuserad på din väg.

En 611-kombination talar om för dig att be om hjälp för att reparera eller justera något i den materiella/finansiella världen som kan hindra eller uppröra dig och orsaka dig oro. Detta kan ha att göra med en olöst skuld eller ett köp eller en prestation av något viktigt som du för närvarande inte har råd med. Det kan också vara relaterat till rädsla för förlust. Änglarna ber dig att inte bli avskräckt utan att behålla en positiv sinnesstämning eftersom de arbetar hårt bakom kulisserna för att tillgodose dina behov. Du ombeds att förbli mottaglig för universums gåvor.

Behåll en attityd av tacksamhet och en optimistisk inställning och universum och dess änglar kommer att föra in dina önskemål och behov i ditt liv. Tro och tillit är kärnan i kombinationen av 6 och 1.

Se även: