Upprepning av änglarnas nummer – 1 och 7

Upprepning av ängla nummer – 1 och 7 (117, 117, 171, 177, 7711, 771, 1717, etc.)

Siffrorna 1 och 7 indikerar att du kan uppleva lycka som kommer att leda till att dina hjärteönskningar manifesteras. Det är energin för ”rättvisa belöningar”. Din beslutsamhet och dina ansträngningar bör belönas.

Kombinationen 1 och 7 är ett budskap om att du gör ett bra jobb och bör få beröm för dina ansträngningar. Du är på rätt väg i ditt liv, så fortsätt framåt. Talkombinationen 1 och 7 är ett tecken på att du har valt dina tankar och handlingar väl, du har fattat kloka beslut och gjort kloka val längs vägen.

Den påminner dig också om att känslan och attityden av tacksamhet kommer att påskynda processen för dina manifestationer, så kom ihåg att vara tacksam för allt som universum tillhandahåller och alla välsignelser som kommer in i ditt liv.

Se även: