Upprepning av änglarnas nummer – 1 och 8

Upprepning av ängla nummer – 1 och 8 (18, 118, 181, 188, 881, etc.)

Budskapet i kombinationen 1 och 8 talar om för dig att du närmar dig slutet på en betydande och viktig fas i ditt liv. Kraftfulla förändringar och möjligheter finns i överflöd och du befinner dig i en situation där du kan sortera dina önskemål.

Om det finns någon del av ditt liv som inte flyter på det sätt som du skulle vilja, vet att den snart kommer att läka eller ersättas med bättre och mer passande saker. Änglarna ber dig att överlämna och släppa de delar av ditt liv som inte fungerar, eftersom dina tankar och önskningar om ett bättre liv/livsstil kommer till dig inom en snar framtid.

Nummer 1 och 8 ber dig att bara tänka tankar om överflöd och positivt välstånd. Dina tankar manifesteras mycket snabbt just nu och eftersom både 1 och 8 har mycket kraftfulla vibrationer ombeds du att se till att ditt tankesätt och dina tankar är på högsta nivå och fokuserade på dina sanna önskningar. De vill att du ska vara positiv snarare än negativ.

Se även: