Upprepning av änglarnas nummer – 1 och 9

Upprepning av ängeltal – 1 och 9 (19, 119, 191, 199, 991 osv.)

Kombinationen av 1 och 9 indikerar att ditt mål är nästan klart eller att du närmar dig slutet av en fas i ditt liv. Det är en indikation på att en dörr stängs och en annan öppnas som en produkt av dina positiva tankar, ansträngningar och handlingar.

Budskapet i kombinationen 1 och 9 är att låta det gamla släppas så att det kan ersättas av det nya. Änglarna ber dig att inte se förändring som en ”förlust” utan som en ny början, en möjlighet eller ett äventyr.

När 9 och 1 förekommer upprepade gånger talar änglarna om för dig att en ny dörr har öppnats för dig, som en produkt av dina positiva tankar, intentioner och handlingar. Gör det mesta av denna möjlighet och gå framåt med självförtroende och trygghet.

Se även: