Upprepning av änglarnas nummer – 2 och 3

Upprepning av ängeltal – 2 och 3 (23, 223, 232, 323 osv.)

Kombinationen 2 och 3 är ett budskap om att de Uppstigna Mästarna arbetar med dig som medskapare i ditt nya projekt, idé eller livsstil. De vill att du ska veta att allt kommer att gå bra för dig, även om du ibland kan känna en känsla av rädsla. Du ombeds att slappna av i vetskapen om att dina änglar organiserar det som är bäst för dig och att de älskar och stöder dig. Njut av denna nya fas i ditt liv.

Dina änglar är upptagna med att skapa möjligheter där du kommer att blomstra.

Se även: