Upprepning av änglarnas nummer – 3 och 5

Upprepning av änglanummer – 3 och 5 (35, 335, 353, 353, 353, 355, etc.)

När en kombination av 3 och 5 presenteras tyder det på att en stor livsförändring är på väg mot dig. Detta kommer att vara av en mycket personlig karaktär, och har troligen att göra med ditt livs syfte och själsuppdrag.

De Uppstigna Mästarna vill att du ska veta att de håller dig stadigt i handen genom dessa förändringar, och de vill att du ska veta att allt kommer att fungera för det högsta bästa och att de är vid din sida genom dessa förändringar. De vill att ni ska veta att allt kommer att bli bra, så var inte rädda. Det finns också en del nya och kreativa friheter att ta del av, så håll ett öppet hjärta och ett öppet sinne.

Se även: