Upprepning av änglarnas nummer – 3 och 9

Änglanummerrepetition – 3 och 9 (3399, 3939, 9933, 3933, etc.)

Detta är ett starkt budskap om att släppa taget om någon situation i ditt liv som inte längre tjänar ett positivt syfte. Håll inte fast vid situationer av rädsla. Det är av yttersta vikt att du har en positiv syn på dig själv och din framtid.

Dina tankar skapar dina upplevelser, så be dina änglar att hjälpa dig att bibehålla en mycket positiv inställning. Låt inte några negativa aspekter hindra eller hålla dig tillbaka. Dina änglar uppmuntrar och stöder dig.

Se även: