Upprepning av änglarnas nummer – 4 och 6

Upprepning av änglanummer – 4 och 6 (4466, 4646, 6644, 4646, etc.)

När kombinationen av nummer 4 och 6 upprepas i ditt liv är det en indikation på att dina änglar varnar dig för att ditt fokus är för mycket på den materiella världen. Du kanske håller på att förlora ditt livs syfte ur sikte när oro och ångest tar över dina tankar. Dina änglar ber dig att ”släppa taget” om dessa bekymmer eftersom du hindrar flödet av positiv energi.

Dina änglar ber dig att överlämna dina bekymmer till dem så att de kan ingripa för din räkning och hjälpa till att lindra din situation.

Energin av stress och oro stöter bort de universella energierna av överflöd och välstånd; därför ber dina änglar dig att behålla en positiv sinnesstämning och en optimistisk attityd för att låta dina änglar verka sin magi i ditt liv.

Se även: