Upprepning av änglarnas nummer – 4 och 8

Upprepning av änglanummer – 4 och 8 (4488, 4848, 8844, 8484, etc.)

Budskapet i kombinationen av 4 och 8 är att en fas i ditt liv är på väg att ta slut. Du ombeds att inte känna rädsla eller negativitet, och dina änglar vill att du ska veta att när saker och ting förändras runt omkring dig är de med dig och hjälper till att vägleda dig till en ny situation eller position som bättre passar dina behov, önskemål och själens syfte.

Du kan också uppleva ekonomiska vinster på grund av något arbete eller ansträngning i det förflutna.

Detta kan vara relaterat till ett arbets-/inkomstproblem eller en situation. Du kommer att vara nöjd med resultatet.

Se även: