Upprepning av änglarnas nummer – 5 och 9

Upprepning av ängeltal – 5 och 9 (5599, 5959, 5559, 5999, etc.)

Kombinationen av 5 och 9 upprepningar är en indikation på genomgripande förändringar och avslutningar. Dina änglar ber dig att släppa taget om det ”gamla” och veta att det har tjänat en vital och viktig funktion under sin tid, men att den tiden är förbi. Änglarna vill att du ska veta att det ”nya” är på väg in i ditt liv och att du kommer att bli nöjd med resultatet och de ber dig att släppa det ”gamla” med kärlek.

Se även: