Upprepning av änglarnas nummer – 6 och 7

Ängelnummerrepetition – 6 och 7 (6677, 6667, 66677, 66677, 6767 osv.)

Kombinationen av 6 och 7 antyder att dina änglar vill att du ska veta att dina tankar, handlingar och arbete på det materiella planet är lovvärda. Kombinationen av 6 och 7 berättar att du har lyckats balansera dina tankar och aktiviteter och att du tar hand om ditt sinne, din kropp och din ande. Du bör få beröm och belöning för dina ansträngningar.

Detta kommer att återspeglas i ditt dagliga liv.

Se även: