Upprepning av änglarnas nummer – 6 och 8

Änglanummerrepetition – 6 och 8 (6688, 6868, 66688, etc.)

Kombinationen av 6 och 8 kan tyda på att en materiell ägodel är på väg att lämna ditt liv. Det blir ditt beslut om du vill göra dig av med dina ägodelar eller inte. Om du inte har för avsikt att förlora eller sälja något i ditt materiella liv, gör då en poäng av att ändra dina tankar för att ändra denna riktning. Gör en inventering av allt du har, eftersom du kanske antyder att det är dags att sortera ut ditt hus (eller ditt liv i allmänhet) och göra dig av med det gamla.

Om du har för avsikt att sälja eller göra dig av med något materiellt i ditt liv är den här talföljden ett tecken på att din önskan är på väg att gå i uppfyllelse och att ditt föremål kommer att säljas eller lämna ditt liv snabbt, det är dags att släppa taget.

Se även: