Upprepning av änglarnas nummer – 6 och 9

Upprepning av änglanummer – 6 och 9 (6699, 6669, 6969, 66699, etc.)

En upprepad kombination av 6 och 9 indikerar att det är dags för dig att släppa dina materiella föremål, särskilt om du har haft någon besatthet av en viss materiell ägodel.

Kombinationen av siffrorna 6 och 9 ber dig att släppa taget för att släppa det gamla. Detta är också ett budskap om att något i ditt liv är på väg att ersättas av något bättre. Kom ihåg att du förtjänar det bästa. Var öppen för att ta emot nya ägodelar som överträffar dina förväntningar eftersom du är redo för en uppgradering i ditt liv.

Se även: