Upprepning av änglarnas nummer – 7 och 9

Upprepning av änglarnas nummer – 7 och 9 (7799, 7979, 7779, etc.)

Det upprepade uppträdandet av kombinationen av 7 och 9 kan vara ett gratulationsbudskap till dig. Du är värd att prisas. Dina änglar indikerar att du håller på att förlora gamla facetter av ditt liv som inte längre passar in i den du är. Du lever nu ett mer autentiskt liv. Den här sifferföljden applåderar dina val att leva med ärlighet, sanning och integritet.

7 är vibrationen för vårt högre jag, vår intuition och andlighet, medan energin med nummer 9 är ”humanisten” och fackeltanten som lyser upp vägen för andra.

Se även: