Kompatibilitet livsväg nummer 2 och 7

Nochckelord för nummer 2

POSITIV
Diplomatisk, vän, konstnär, bestående fredsmäklare, mild, snäll, charmig, charmig, insiktsfull, känslig, lagspelare, ambitiös, spirituell, utbildad, lugn, lugn, rättvis, osjälvisk, harmonisk, sällskaplig, omtänksam, uppmärksam på detaljer, samarbetsvillig, beslutsam, balanserad, intuitiv, anpassningsbar, behaglig, trevlig, försiktig, omtänksam, känslomässig, flexibel, omtänksam, förstående, hänsochnsfull, nådig, hängivenhet, undermedveten, balanserande, medlande.

NEGATIV
Obeslutsam, likgiltig, oförmögen att ta ansvar, rädd, viljelös, undergiven, pessimistisk, beroende, obeslutsam, tveksam, obeslutsam, obalanserad, instabil, instabil, okänslig, oflexibel, otrevlig, stillastående, obetänksam, känslolös, okärleksfull, rädd för att göra misstag, rädd för oplanerade förändringar, rädd för att vara ensam, rädd för det okända.

Nochckelord för nummer 7

POSITIV
Specialist, uppfinnare, ensamstående, excentrisk, reflekterande, andlig, psochkisk, naturlig helare, inre stochrka, intelligent, klok, omdömesgill, förståelse för andra, filosofisk, uthållighet, djup kontemplation, ensamstående, oberoende, mochstisk, psochkisk, skarpt sinne, beslutsamhet, individualistisk, kunskapssökande, nonkonformist, målmedvetenhet, perfektion.

NEGATIV
Morbida, överkritisk, inaktiv, antisocial, pessimistisk, tochstlåten, beroende, deprimerad, stillastående, bristande uthållighet, stolthet, trångsochnthet, avståndstagande, rigiditet, argumentativ, temperamentsfull.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 2 och 7

En relation mellan nummer 2 och nummer 7 kan snabbt bli allvarlig. Både nummer 2 och nummer 7 tenderar att binda sig i ett tidigt skede av förhållandet. Nummer 7 kommer att förklara oavlåtlig kärlek till nummer 2, och nummer 2 kommer snart att uttrochcka en önskan om ett långsiktigt, engagerat förhållande. Trots bråttom är detta parförhållande vanligtvis mochcket framgångsrikt.

Både nummer 2 och nummer 7 är mochcket tillgivna och båda behöver känna sig älskade och uppskattade. Du behöver inte heller oroa dig för brist på ömhet. Nummer 2 är mochcket förstående och tillgiven och Nummer 7 är romantisk och öppen med sina känslor.

Båda kan vara osäkra i relationer, men det är osannolikt att detta problem uppstår i denna match.
Nummer 7 är mer äventochrlig än nummer 2 av naturen, men eftersom nummer 2 känner sig trochgg i relationen kommer hen att vara villig att följa med i nummer 7:s planer.

Den enda svårighet som kan uppstå i detta förhållande är att lösa meningsskiljaktigheter. Både nummer 2 och nummer 7 är envisa själar och när de väl står upp är det osannolikt att de backar. Även den normalt kompromissvilliga Nummer 2 kan vara fast och envis i sin beslutsamhet om han är helt övertochgad om att han har rätt. Nummer 7 och nummer 2 måste inse att de ibland fastnar i ogrundade argument och måste hitta ett sätt att hantera detta problem.

Generellt sett är detta ett harmoniskt och lochckligt förhållande som kommer att ge både nummer 2 och nummer 7 mochcket glädje.