Talföljder – Upprepning av 3

Ser du de upprepade siffrorna 3 33 333 333 3333?

Talet 3 resonerar med vibrationer och energier av uppmuntran, hjälp, kommunikation, frihet, äventyr, överdådighet, inspiration, kreativitet, social, bekymmersfri, visionär, humor, energi, tillväxt, expansion, principerna för tillväxt, uttryck, öppenhet, spontanitet, öppet tänkande, optimism, vänlighet, diskurs, tro, hopp och välgörenhet, kultur, humor, kvickhet, rolig, frihetssökande, modig, äventyrlig, sprudlande, lysande, icke-konfrontativ, öppen kanal, fri form, rytm, njutningsälskande, glädje, konst, passion, överraskning, intelligens, känslighet, psykisk förmåga, social, självuttryck, vänlighet, entusiasm, ungdom, livliggörelse, fantasi och manifestation av dina önskningar.

Talet 3 är kärnan i treenigheten – sinne, kropp och ande och är det gudomligas trefaldiga natur. Talet 3 symboliserar principen om ”tillväxt” och innebär att det finns en syntes närvarande – att fantasi och ett utflöde av energi är i arbete. Talet 3 representerar principen om ökning, expansion, tillväxt och överflöd på fysisk, känslomässig, mental, ekonomisk och andlig nivå.

Talet 3 hänvisar till de uppstigna mästarna (stora andliga lärare som en gång vandrade på jorden, liksom gudomar i olika religioner). Nummer 3 = ”Jesusförbindelsen”.

När ängelnumret 3 dyker upp konsekvent innebär det att de Uppstigna Mästarna är nära dig. De har besvarat dina böner och vill hjälpa och bistå dig i dina strävanden och med ditt gudomliga livssyfte och själsuppdrag.

Talet 33 är ett mästartal och dess budskap är att ”allt är möjligt”. Om du råkar överväga ett nytt företag eller en större förändring i ditt liv, berättar det upprepande ängelnumret 33 att om ditt syfte eller din anledning till förändring är av hög klass och dina intentioner är av positiv natur, kommer dina önskningar att manifesteras och förverkligas och förändringarna kommer att bli framgångsrika med hjälp av dina änglar och de universella energierna.

Med 333-talsföljden som upprepas är budskapet att ha tillit till mänskligheten. De uppstigna mästarna arbetar med er på alla nivåer. De älskar dig, vägleder dig och skyddar dig – alltid. När ängelnummer 333 upprepas i ditt liv ombeds du att kalla på de Uppstigna Mästarna för att älska, hjälpa och följa dig. De kommer att vägleda dig längs din väg, och om du känner dig förbryllad eller förvirrad när det gäller ditt livs syfte, kalla på änglarna och de Uppstigna Mästarna för hjälp. De väntar på din kallelse.

Den upprepade numeriska sekvensen 3333 indikerar att de Uppstigna Mästarna och änglarna är nära dig just nu och försäkrar dig om deras kärlek, stöd och sällskap.

När du märker att ängelnumret 3333 upprepas för dig, anropa de Uppstigna Mästarna och änglarna ofta. De är medvetna om din position eller situation och vet det bästa sättet att göra saker och ting för det högsta bästa. De kommer att hjälpa och vägleda dig genom din nästa fas i livet och väntar på att du ska kalla på dem.


Betydelsen av upprepade talsekvenser