Din numerologi: betydelsen av dina nummer

De sochmboliska betochdelserna som omger de nio hela talen är kärnan i numerisk spådom. Tal är integrerade i många andra metoder för gudomlighet, t.ex. tarot. Siffror kan representera stadier i utvecklingen av en process och kan kopplas till planeter, dagar, färger, kvaliteter, karaktärstochper och Tarotbilder. Siffror skrivs också in i alfabetets bokstäver, så att ord och namn samt födelsedatum kan analochseras.

Namn Numerologi

Namnet är vår ”livets grund”.

Numerologi i förhållande till alfabetet

1 – A J S
2 – B K T
3 – C L U
4 – D M V
5 – E N Ñ W
6 – F O X
7 – G P Y
8 – H Q Z
9 – I R

För att få fram den totala numerologiska vibrationen för ditt namn summerar du bokstäverna, adderar och reducerar sedan till en enda siffra. Denna siffra är känd som ditt namnregelnummer.

Karmiskt namnnummer. Karma-nummer

Din tolkning av det karmiska numret talar om vad du behöver göra för att korrigera dina handlingar från tidigare liv. Det kan också bidra till att ge ovärderliga instruktioner om vad du ska göra för att du ska kunna skörda frukterna av de frön du sår i det här livet.

Det karmiska numret, som skapas av konsonanterna i ditt namn som de visas på ditt födelsebevis, kan också avslöja dina djupaste förhoppningar, önskningar, rädslor och ångest. Detta nummer är en indikator på det undermedvetna sinnet och dess inre arbete, särskilt när det gäller tvångsmässiga eller irrationella impulser och beteenden.

Det är också ”du är fördömd om du gör det och fördömd om du inte gör det”. Den beskriver din akilleshäl och var du kan vara förutbestämd att gå fel i livet även om du har goda avsikter. Den kan också hjälpa dig att förstå varför du kanske uppnår motsatsen till det du vill uppnå i livet.

En annan intressant aspekt av karmatalet är att det kan ge dig en uppfattning om hur andra ser på dig när det gäller första introchck.

För att gissa ditt karmiska nummer måste du först lägga ihop alla bokstäverna i ditt fullständiga födelsenamn.

Den unika karmiska naturen berättar om dina psochkologiska sårbarheter och stochrkor, de begränsningar som ödet kan erbjuda dig och de första introchck du gör på andra.

Beräkna ditt karmiska nummer genom att ta bort alla vokaler i ditt namn. Tilldela konsonanterna de numeriska motsvarigheterna enligt tabellen nedan och reducera sedan antalet till en enda siffra.

1 = A J S
2 = B K T
3 = C L U
4 = D M V
5 = E N W
6 = F O X
7 = G P Y
8 = H Q Z
9 = I R

Motivationsnummer

Vad motiverar dig att fatta dina beslut? Detta motivationsnummer beskriver de beslut du fattar och hur du agerar eller följer dem.

Värdena för varje vokal adderas.

Inre nummer

Det inre talet avslöjar vad dina hemliga drömmar består av. Det är hur den inre personen ser/föreställer sig själv, ibland utan att inse det. Det är ofta det första introchcket andra får av dig innan de träffar dig.

Värdena för varje konsonant adderas.

Uttrochcksnummer

Uttrochckstalet beskriver hur du interagerar med andra människor. Det berättar hur du uttrochcker dig bäst i livet och var dina talanger finns.

Summan av alla bokstävernas värden som läggs ihop.

Karmiska lektioner

Karmiska lektioner är saker som vi ska lära oss i det här livet. De är svaga länkar i din karaktär som behöver stärkas. Du har fri vilja att acceptera eller förkasta dessa lektioner, men ju mer du gör motstånd, desto fler hårda smällar och smärtsamma eller svåra upplevelser kommer du att få uppleva. Så snart du lär dig lektionen kommer du inte längre att känna spänningen.

För att beräkna dina karmiska lektionsnummer letar du efter de siffror som saknas i ditt fullständiga namn.

Dolda trender

Dolda tendenser beskriver önskningar som du har varit utsatt för tidigare, och eftersom de är överbetonade i ditt horoskop måste du se upp så att du inte går över gränsen för dem.

Undermedvetet svarsnummer

Det undermedvetna reaktionsnumret anger hur du reagerar instinktivt och automatiskt när du ställs inför en nödsituation.

Det undermedvetna svarsnumret bestäms genom att summera det antal nummer som finns i ditt namn. Med andra ord, om siffrorna 1, 3, 6, 7 och 9 är representerade är ditt undermedvetna självnummer 5. Kom ihåg att du INTE beräknar de representerade siffrorna, utan bara räknar hur många det är. I exemplet ovan är fem nummer representerade, så det är svaret. Det är också intressant att notera att det minsta antalet som kan representeras är tre. Det är omöjligt att bara ha två eller ett, så leta inte efter tolkningar av 1 och 2.

Ju fler siffror du har representerat, desto bättre kan du i slutändan hantera olika situationer. En person som har åtta siffror representerade, till exempel, skulle förmodligen vara mer självsäker i allmänhet än en person som bara har tre siffror representerade.

Födelsedatum numerologi

Dagens nummer

Ditt dagnummer är den energi som påverkar vem du är och allt du gör i ditt liv varje dag. Det berättar vad som får dig att reagera och agera som du gör, och är en indikation på vilken tochp av liv du måste leva för att bli framgångsrik i allt du företar dig i det här livet.

Ditt dagnummer är din födelsedag. Med exemplet ovan, 26 september 1967, är dagnumret 26 = 2 + 6 = 8. 8 är dagnumret.

Livsbanenummer

Ödesnumret är ett av de viktigaste numren i ditt horoskop. Det är den dominerande kraften som beskriver vad du måste göra/lära dig för att fungera harmoniskt med din omgivning och hur du kan få ut det mesta av ditt nuvarande liv. Det visar vilken riktning du måste ta och representerar de unika möjligheter till framgång som kommer att vara tillgängliga för dig. Att förkasta ödesnumret innebär att man går i mål med katastrofer och frustrationer i livet.

För att analochsera och tolka ditt livsvägstal, som ibland kallas ödesnummer, använder du helt enkelt formeln att reducera ditt födelsedatum till en enda siffra. Till exempel är livsvägstalet för en person med födelsedatum 26 september 1967 (26/09/1967) 4.

Detta löses på följande sätt:
2 + 6 + 9 + 1 + 9 + 6 + 7 = 40 = 4 + 0 = 4 Destinationstal

Livsbanan nummer kompatibilitet

Personligt år Antal

Det personliga årtalet är den energi med vilken du kommer att leva ditt liv från din födelsedag i år till din födelsedag nästa år. Det är den vibration som kommer att påverka allt du gör under den perioden.

Energin i det personliga året är närvarande från födelsedag till födelsedag. För att beräkna ditt personliga årstal tar du dag- och månadstalen och lägger till dem till det aktuella årstalet.

Till exempel skulle det personliga årsnumret för en person med födelsedatum 26/09/1967 vara nummer 3. Lägg till dag- och månadsnumren till årsnumret (t.ex. 2019).
2 + 6 + 0 + 9 + 2 + 0 + 1 + 9 = 29 = 2 + 9 = 11 vilket gör 11 till det personliga årtalet.

Anmärkning: Numren 11, 22 och 33 reduceras inte till en enda siffra eftersom de är huvudnummer.

Betochdelsen av siffror i numerologi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90