Livsbanan nummer kompatibilitet

Förhållandekompatibilitet baserad på numerologi har funnits sedan urminnes tider. Numerologi kan avslöja egenskaper och tendenser hos varje individ i ett förhållande, vilket gör det möjligt att tidigt upptäcka och hantera problem som kan uppstå. Den lochfter också fram egenskaper som naturligt kompletterar varandra.

Det viktigaste numret när det gäller kompatibilitet mellan relationer är livsbanetalet. Kompatibiliteten bestäms på grundval av de olika livsstilarna, tankarna, kommunikationsmönstren osv. för varje livsbanetal.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns något sådant som absolut eller perfekt kompatibilitet. Numerologin bör användas som en vägledning för att hjälpa oss att jämföra personlighetsdragen hos två individer, för att lära oss av det och få en bättre förståelse för oss själva och våra partners.

För att analochsera och tolka ditt livsbanenummer använder du helt enkelt formeln att reducera ditt födelsedatum till en enda siffra genom att addera varje siffra som ingår i det separat.

Exempel: Livsbanetalet för en person som är född den 26 september 1967 (26/09/1967) är 4. Det beräknas på följande sätt:
2 + 6 + 9 + 1 + 9 + 6 + 7 = 40 = 4 + 0 = 4.

[Anmärkning: För kompatibilitetsberäkningar reduceras alla huvudnummer till en enda siffra. Därför får kompatibilitet med talet 33 samma resultat som kompatibilitet med talet 6, kompatibilitet med talet 22 samma resultat som kompatibilitet med talet 4 och kompatibilitet med talet 11 samma resultat som kompatibilitet med talet 2].

Använd den här formeln för att beräkna ditt eget och din partners (eller potentiella partners) ”Livsbanenummer” och kontrollera om ni är kompatibla.

Tabell över kompatibilitet

& 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 & 1 2 & 1 3 & 1 4 & 1 5 & 1 6 & 1 7 & 1 8 & 1 9 & 1
2 1 & 2 2 & 2 3 & 2 4 & 2 5 & 2 6 & 2 7 & 2 8 & 2 9 & 2
3 1 & 3 2 & 3 3 & 3 4 & 3 5 & 3 6 & 3 7 & 3 8 & 3 9 & 3
4 1 & 4 2 & 4 3 & 4 4 & 4 5 & 4 6 & 4 7 & 4 8 & 4 9 & 4
5 1 & 5 2 & 5 3 & 5 4 & 5 5 & 5 6 & 5 7 & 5 8 & 5 9 & 5
6 1 & 6 2 & 6 3 & 6 4 & 6 5 & 6 6 & 6 7 & 6 8 & 6 9 & 6
7 1 & 7 2 & 7 3 & 7 4 & 7 5 & 7 6 & 7 7 & 7 8 & 7 9 & 7
8 1 & 8 2 & 8 3 & 8 4 & 8 5 & 8 6 & 8 7 & 8 8 & 8 9 & 8
9 1 & 9 2 & 9 3 & 9 4 & 9 5 & 9 6 & 9 7 & 9 8 & 9 9 & 9

Se även: