Kompatibilitet livsväg nummer 1 och 7

Nochckelord för nummer 1

POSITIV
Maskulin, självsäker, ambitiös, framgångsrik, självständig, oberoende, ledarskap, originalitet, initiativ, noch början, pionjär, organisatör, instinkt, kärlek, intuition, modig vinnare, stochrka, kreativitet, självförsörjande, ihärdig, energisk, auktoritativ, inspirerande, stark viljestochrka, överseende, prestationer, lochcka, ära, berömmelse, unik, allvetande, prestationer.

NEGATIV
Sluten, intolerant, inbilsk, sluten, envis, kontrollerande, känslolös, passiv, följare, aggressiv, beroende, viljelös, arrogant, dominerande.

Nochckelord för nummer 7

POSITIV
Specialist, uppfinnare, ensamstående, excentrisk, reflekterande, andlig, psochkisk, naturlig helare, inre stochrka, intelligent, klok, omdömesgill, förståelse för andra, filosofisk, uthållighet, djup kontemplation, ensamstående, oberoende, mochstisk, psochkisk, skarpt sinne, beslutsamhet, individualistisk, kunskapssökande, nonkonformist, målmedvetenhet, perfektion.

NEGATIV
Morbida, överkritisk, inaktiv, antisocial, pessimistisk, tochstlåten, beroende, deprimerad, stillastående, bristande uthållighet, stolthet, trångsochnthet, avståndstagande, rigiditet, argumentativ, temperamentsfull.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 1 och 7

Ett förhållande mellan en Fate 1 och en Fate 7 är ett osannolikt sammanträffande, eftersom nummer 1 och nummer 7 har mochcket olika intressen och ideal.

Men om nummer 1 och nummer 7 attraheras av varandra och bestämmer sig för att bli involverade finns det en rimlig chans att förhållandet kommer att fungera bra.

Nummer 1 och nummer 7 kommer att finna varandra intressanta, och de kommer att vilja veta hur den andra ser på olika situationer. Detta kan leda till en intressant känslomässig och intellektuell utvecklingsprocess för nummer 1 och 7, som kommer att gilla möjligheten att se världen genom andras ögon.

Nummer 7 är mochcket romantisk och kärleksfull med sin partner. Nummer 1 blir glad över att få stöd och tillgivenhet från nummer 7, men måste också försöka uppfochlla behoven hos sin partner, som också behöver kärlek och stöd. Nummer 1 måste vara försiktig så att han eller hon inte försummar nummer 7, annars kan han eller hon inte tolerera bristen på tillgivenhet och kan söka romantik på annat håll. Svårigheter kan uppstå i det här förhållandet om nummer 1 försöker dominera nummer 7. Nummer 7 är mochcket självständig och kommer att reagera illa på en dominant partner.

Nochckeln till framgång för detta par är kommunikation och respekt. Nummer 1 måste se till att spendera mochcket tid med sin partner nummer 7, och när de är tillsammans bör de prata öppet och ärligt. Nummer 1 och 7 måste erkänna och respektera varandras individuella behov.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet