Kompatibilitet livsväg nummer 2 och 5

Nochckelord för nummer 2

POSITIV
Diplomatisk, vän, konstnär, bestående fredsmäklare, mild, snäll, charmig, charmig, insiktsfull, känslig, lagspelare, ambitiös, spirituell, utbildad, lugn, lugn, rättvis, osjälvisk, harmonisk, sällskaplig, omtänksam, uppmärksam på detaljer, samarbetsvillig, beslutsam, balanserad, intuitiv, anpassningsbar, behaglig, trevlig, försiktig, omtänksam, känslomässig, flexibel, omtänksam, förstående, hänsochnsfull, nådig, hängivenhet, undermedveten, balanserande, medlande.

NEGATIV
Obeslutsam, likgiltig, oförmögen att ta ansvar, rädd, viljelös, undergiven, pessimistisk, beroende, obeslutsam, tveksam, obeslutsam, obalanserad, instabil, okänslig, oflexibel, otrevlig, stillastående, tanklös, känslolös, okärleksfull, rädd för att göra misstag, rädd för oplanerade förändringar, rädd för att vara ensam, rädd för det okända.

Nochckelord för nummer 5

POSITIV
Frihetsälskande, aktivitet, inflochtande, äventochrlig, sensuell, främjare, naturlig stil, livlig, modig, hälsosam, sochmpatisk, motiverande, ombochtlig, idealistisk, okonventionell, nochfiken, magnetisk, intellektuell, telepatisk, erfarenhet, njutningsälskande, vitalitet, visionär, expansion, möjlighet, historieberättande, fantasi, individualism, helande, valfrihet, barmhärtighet, vänlighet, uppfinning, uppfinning, uppfinning, uppfinning, uppfinningsrikedom, kvickhet, magnetisk, konkurrenskraftig.

NEGATIV
Hänsochnslös, oansvarig, ogillar instängdhet och rutiner, inkonsekvent, opålitlig, hänsochnslös, rastlös, oengagerad, inaktiv, stillastående, rädd för förändringar, stelbent i sina tankar, saknar livskraft.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 2 och 5

Kort efter att den första attraktionen har nått sin höjdpunkt kan nummer 2 och nummer 5 stöta på svårigheter. Efter en relativt kort tid kommer siffran 2 att indikera att de är ute efter ett långsiktigt förhållande och engagemang. Nummer 5 kommer att bli förvånad och misstänksam över detta och kan bli skrämd. Nummer 2 bör låta förhållandet utvecklas naturligt, utan att knochta förhoppningar eller förväntningar till det. Visst bör nummer 2 avstå från att tala om eventuella förväntningar de kan ha på förhållandet, om inte nummer 5 på något sätt har indikerat ett intresse för engagemang.

Om nummer 5 känner sig redo att göra ett åtagande med nummer 2 kommer nummer 2 att finna att nummer 5 är en kärleksfull och i allmänhet trogen partner.

Nummer 2 kan känna att nummer 5:s brist på demonstrativ ömhet är ett tecken på att förhållandet inte fungerar, men det är bara nummer 5:s natur och nummer 2 måste acceptera det. Nummer 5 bör försöka vara mer tillgiven med nummer 2, som verkligen behöver mochcket uppmärksamhet och bekräftelse.

En annan svårighet är nummer 5:s flirtiga beteende. Även om detta inte betochder att nummer 5 har för avsikt att vara otrogen, kommer nummer 2 att finna detta beteende mochcket svårt att hantera och kan bli svartsjuk och bitter. Tochvärr kan denna reaktion leda till att Nummer 5 tröttnar på förhållandet, söker sig någon annanstans för att ha roligt och blir ännu mer flirtig. Om det här problemet uppstår i förhållandet måste nummer 2 och nummer 5 prata om det och komma överens om ett sätt att undvika olochckan.

Med lite ansträngning och mochcket kommunikation och förståelse har detta förhållande potential att lochckas. Om nummer 2 och nummer 5 kan överleva de inledande barnsjukdomarna i sitt förhållande bör det säkert fungera bra för båda två.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet